Forside

Tirsdag d. 23. juli

Ny vandprøve udskrevet 22. juli. klik her


Formanden har ordet


Udby 01. november 2023.


Så er vi godt i gang med efteråret, det regner og blæser og indimellem er det er helt fantastisk, solen skinner og skoven har taget sin flotte efterårsfrakke på.

Vi har haft en forrygende sommer med levering af vand til alle vores forbrugere, vi har også leveret til Keldby som vi har gjort før, det er gået over alt forventning, til trods for at vi havde et meget tørt forår.

Vi har pumpet meget hårdt på vores boringer og derfor også haft en lille smule nitrit i vores vand, jeg kan berolige jer med at det ikke på noget tidspunkt her været i nærheden af grænseværdien.


Udskiftning af målere

Jørgen og Mona har fået skiftet vandmålere, det ser ud til at være en succes, målerne er elektroniske, de opdaterer automatisk til vores aflæsnings program på vandværket. Det er derfor meget vigtigt at der ikke står noget oven på målerdækslet, det ikke er et særligt kraftigt signal, så har du fliser eller blomsterkrukker og syntes at du lige kan skjule det lidt kedelige dæksel så er det ikke tilladt at sætte noget hen over. Dækslet skal være frit og tilgængeligt og dækkes til.

Måleren viser stadigvæk i m3 når du kigger på den og et kan være en god ide at holde lidt øje med den i ny og næ, ligesom du gjorde med den gamle. Afregning og kvartals afregning kommer som det plejer, og er der uregelmæssig hedder så kontakt gerne Jørgen eller undertegnede så kigger vi på det. Mangler du tryk på vandet så kontakt Jørgen der kan være kalk i vandet, så kan vi skylle og så vil det meget sandsynligt hjælpe.


Sammenlægning af vandværker på Østmøn

Vi arbejder stadigvæk på en sammenlægning med de øvrige vandværker her på Østmøn, vores tidsplan er stram og sammenlægning sker i løbet 2024 så vi i 2025 kan være et stort fælles vandforsyningsselskab, vi vil stadigvæk modtage vand fra vores gode og nyrenoverede vandværk i mange år endnu, det hele handler om økonomi, det er blevet meget omkostningsrigt at drive et lille vandværk som vores, da vi jo ikke er så mange forbrugere at fordele regningen på.

Vi vil nedsætte nogle arbejdsgrupper på tværs af vandværkerne og der mener jeg som formand at det er vigtigt at vi er repræsenteret gerne i alle grupperne.

Jeg har her en lille forespørgsel, skulle du have kompetencer inden for sammenlægninger samt tid eller bare lyst til at hjælpe os i bestyrelsen med dette arbejde, høre vi meget gerne fra dig.


Vild Vandværksgrund

Vi er nogle fra byen der har tænkt at vi kunne udnytte vores vandværksgrund til et sted/frirum for børn og voksne, dette skal naturligvis ske med stort hensyn til vandværket.

 

Vi har plantet nogle træer og buske der skal være til gavn for mennesker og dyr/insekter. Der er indkøbt 2 bordebænke sæt det ene er oppe ved legepladsen og det andet er sat nede ved vandposten, der vil ligeledes blive opsat en skrællespand til foråret så det er muligt for vandrer at komme af med deres affald.

 

Vi har en lille drøm om at vi kan lave en naturlegeplads oppe i den ene ende af grunden.  

Mo der bor på Udbygade har søgt nogle fonde om penge til dette formål. Hun har søgt ,i Samlingskraft by og land, og har modtaget 25.000,00 kr. til et arrangement til foråret, jeg vil skrive mere herom senere. Har du lyst til at deltage i vores lille gruppe så tag kontakt til undertegnede eller Chris på Udbyvej, vi kan altid bruge en hjælpende hånd.

 

Til sidst en lille bøvs

Jeg har desværre set at Vandværks grunden er blevet brugt have affald og parkeringsplads. Der er smidt have og hæk affald i kanten til vandværksgrunden og det er ganske enkelt ikke acceptabelt. Jeg bliver lidt ærgerlig over at der ikke er mere respekt om det arbejde andre går og laver i alles interesse.  

 

Vi er nogen der prøver at gøre grunden til et værested for børn og voksne, der er hyggeligt at besøge.

Et sted hvor man vil kunne se/iagttage insekter og vilde blomster og der vil være frugttræer man kan spise af. Det vil være muligt og lave en lille udflugt hvor man kan spise sin madpakke, børn kan lege og voksne kan nyde den ro og stilhed der er i og omkring grunden, og så skal der ikke flyde med gammelt haveaffald samt potteplanter man ikke længere kan holde liv i.  Det kan godt være naboen ikke holder sin have, men det er ikke ensbetydende med at man frit kan smide sit affald der i kanten på vandværksgrunden. 

SÅ HAR DU HAVEAFFALD DU SKAL AF MED, SÅ KØR DET UD TIL BORRE DER ER ÅBENT DØGNET RUNDT.

 

Tak for nu jeg håber alle får et fantastisk efterår og snart er det jul.

 

Mange glade vandværks hilsner

Fra Bestyrelsen V/ Bente Petersen Udbygade 3.

             

Beskrivelse og historie

 

Udby Vandværk er et privat ejet vandværk organiseret i en A.M.B.A. forening og beliggende

Udbygade 18 4780 Stege, matrikel nr. 36c Udby, Stege Jorder. Vandværket er opført i 1939, men ombygget og renoveret i 1977 og 1994.

Vandværket har i 1994 fået en indvindingstilladelse til 40.000 m3/år fra 2 boringer samt tilladelse til udledning af udfældet filterskyllevand til Stege Bugt.

I 1999 har Storstrøms Amt meddelt ændring af indvindingsmængden således at indvindingsmængden

nedsættes fra 40.000 m3/år til 25.000 m3/år.

Udby Vandværks indvindingstilladelse udløber den 18. juli 2024.

De 2 boringer henter vand i et område med særlig drikkevandsinteresse som for det meste ligger i et stræk syd/øst op igennem Udby og ca. op til Nyvang. De 2 boringer er henholdsvis 55 meter og 62 meter dybe og etableret i år 1953 og 1977, vandets vej til boringerne er fra ca 20 år til over 200 år undervejs. Over boringerne er der et fra ca 15 meter til over 30 meter lerlag og boringerne er således velbeskyttet mod forurening.

Der er i øjeblikket ikke udpeget nogen jordforurening inden for indvendingsområdet, dog er udbyvej 35 klassificeret som lettere forurenet.

råvandet indeholder moderate mængder af natrium,klorid,fluorid,svovlbrinte og metan. Der er et højt indhold af NVOC og ammonium samt et lavt jernindhold.

Vandet fra de 2 boringer iltes i en tallerkenbeluftning og ledes igennem åbent  forfilter, Vandet iltes igen i en tallerkenbeluftning og ledes igennem åbet efterfilter. Fra rentvandstanken pumpes vandet til ledningsnettet af to rentvandspumper. Filterskyllevandet udledes til vandløb i Udbyskov via bundfældingstank, med 24 timers opholdstid og urstyret ventil.

I værkets forsyningsområde er der ingen særligt følsomme forbruger.

Værket har nødforsyningsledning til Hjertebjerg vandværk.

Der 176 forbruger i udbyvandværk.