Formanden har sagt

Udby 01. november 2023.


Så er vi godt i gang med efteråret, det regner og blæser og indimellem er det er helt fantastisk, solen skinner og skoven har taget sin flotte efterårsfrakke på.

Vi har haft en forrygende sommer med levering af vand til alle vores forbrugere, vi har også leveret til Keldby som vi har gjort før, det er gået over alt forventning, til trods for at vi havde et meget tørt forår.

Vi har pumpet meget hårdt på vores boringer og derfor også haft en lille smule nitrit i vores vand, jeg kan berolige jer med at det ikke på noget tidspunkt her været i nærheden af grænseværdien.


Udskiftning af målere

Jørgen og Mona har fået skiftet vandmålere, det ser ud til at være en succes, målerne er elektroniske, de opdaterer automatisk til vores aflæsnings program på vandværket. Det er derfor meget vigtigt at der ikke står noget oven på målerdækslet, det ikke er et særligt kraftigt signal, så har du fliser eller blomsterkrukker og syntes at du lige kan skjule det lidt kedelige dæksel så er det ikke tilladt at sætte noget hen over. Dækslet skal være frit og tilgængeligt og dækkes til.

Måleren viser stadigvæk i m3 når du kigger på den og et kan være en god ide at holde lidt øje med den i ny og næ, ligesom du gjorde med den gamle. Afregning og kvartals afregning kommer som det plejer, og er der uregelmæssig hedder så kontakt gerne Jørgen eller undertegnede så kigger vi på det. Mangler du tryk på vandet så kontakt Jørgen der kan være kalk i vandet, så kan vi skylle og så vil det meget sandsynligt hjælpe.


Sammenlægning af vandværker på Østmøn

Vi arbejder stadigvæk på en sammenlægning med de øvrige vandværker her på Østmøn, vores tidsplan er stram og sammenlægning sker i løbet 2024 så vi i 2025 kan være et stort fælles vandforsyningsselskab, vi vil stadigvæk modtage vand fra vores gode og nyrenoverede vandværk i mange år endnu, det hele handler om økonomi, det er blevet meget omkostningsrigt at drive et lille vandværk som vores, da vi jo ikke er så mange forbrugere at fordele regningen på.

Vi vil nedsætte nogle arbejdsgrupper på tværs af vandværkerne og der mener jeg som formand at det er vigtigt at vi er repræsenteret gerne i alle grupperne.

Jeg har her en lille forespørgsel, skulle du have kompetencer inden for sammenlægninger samt tid eller bare lyst til at hjælpe os i bestyrelsen med dette arbejde, høre vi meget gerne fra dig.


Vild Vandværksgrund

Vi er nogle fra byen der har tænkt at vi kunne udnytte vores vandværksgrund til et sted/frirum for børn og voksne, dette skal naturligvis ske med stort hensyn til vandværket.


Vi har plantet nogle træer og buske der skal være til gavn for mennesker og dyr/insekter. Der er indkøbt 2 bordebænke sæt det ene er oppe ved legepladsen og det andet er sat nede ved vandposten, der vil ligeledes blive opsat en skrællespand til foråret så det er muligt for vandrer at komme af med deres affald.


Vi har en lille drøm om at vi kan lave en naturlegeplads oppe i den ene ende af grunden.

Mo der bor på Udbygade har søgt nogle fonde om penge til dette formål. Hun har søgt ,i Samlingskraft by og land, og har modtaget 25.000,00 kr. til et arrangement til foråret, jeg vil skrive mere herom senere. Har du lyst til at deltage i vores lille gruppe så tag kontakt til undertegnede eller Chris på Udbyvej, vi kan altid bruge en hjælpende hånd.


Til sidst en lille bøvs

Jeg har desværre set at Vandværks grunden er blevet brugt have affald og parkeringsplads. Der er smidt have og hæk affald i kanten til vandværksgrunden og det er ganske enkelt ikke acceptabelt. Jeg bliver lidt ærgerlig over at der ikke er mere respekt om det arbejde andre går og laver i alles interesse.


Vi er nogen der prøver at gøre grunden til et værested for børn og voksne, der er hyggeligt at besøge.

Et sted hvor man vil kunne se/iagttage insekter og vilde blomster og der vil være frugttræer man kan spise af. Det vil være muligt og lave en lille udflugt hvor man kan spise sin madpakke, børn kan lege og voksne kan nyde den ro og stilhed der er i og omkring grunden, og så skal der ikke flyde med gammelt haveaffald samt potteplanter man ikke længere kan holde liv i. Det kan godt være naboen ikke holder sin have, men det er ikke ensbetydende med at man frit kan smide sit affald der i kanten på vandværksgrunden.

SÅ HAR DU HAVEAFFALD DU SKAL AF MED, SÅ KØR DET UD TIL BORRE DER ER ÅBENT DØGNET RUNDT.


Tak for nu jeg håber alle får et fantastisk efterår og snart er det jul.


Mange glade vandværks hilsner

Fra Bestyrelsen V/ Bente Petersen Udbygade 3.
Udby 12. juni 2023.


Nyt fra Bestyrelsen i Vandværket

 

Så er vi godt i gang med at nyde sommeren og den brager derud af med masser af sol og varme. Desværre kommer der ikke så meget vand ovenfra så vi opfodrer til at man sparer på vandet.

Her mener vi at hvis man skal vande sin have så gør det med omtanke, vand kun de planter der er nødvendige og vande og gør det med vandkande, og trænger man til en dukkert så kør en tur til stranden i stedet for at fylde badebassinet.

Det er især i weekenderne vi er udfordret med at kunne følge med vandforsyningen, det er fordi vi hjælper Hjertebjerg vandværk med at forsyne Keldby da de jo også skal forsyne hele området med Råbylille.

Vi har haft et møde med nogle af forbrugerne her i byen, hvordan vi kan udnytte vores Vand-værkes grund Der er en legeplads og den skulle helst blive hvor den er og vi kan måske udvide den med hjælp fra Landsbylauget, en arbejdsgruppe vil finde ud af om der er midler vi kan søge til den udvidelse og hvordan man kan gøre da det jo er en offentlig plads, er er nogle regler man skal overholde. Jeg kender ikke reglerne for legepladser men jeg ved hvad vi må på grunden, der er blevet sået et bælte med blomster som kan spises og som vil pynte hele sommeren samtidig med at der vil være en masse for insekterne de kan boltre sig i. Vi har også talt om at der skal plantes nogle træer og buske dernede, dette bliver dog ført til efteråret. Vandværket vil gerne bidrage med træer og buske hvis der er nogle der vil være med til at plante når den tid kommer.

Der er taget nye prøver ude på nettet og der er ikke noget og bemærke.

Desværre er der tidligere målt PFAS i vores vand men det er så lidt at vi ikke kan spore hvor det kommer fra. Vi er naturligvis opmærksomme på at det ikke udvikler sig, så man kan roligt drikke vandet og nyde den gode smag.

Jeg får lagt prøverne op så de kan ses på hjemme siden.

Jeg vi ønske alle en rigtig dejlig sommer og måske mødes vi på vores vandværksgrund.

 

Mange glade sommer hilsner fra bestyrelsen

V/ forperson Bente Petersen Udbygade 3 Udby 01. december 2022.


Først vil jeg benytte ligheden til og byde alle vores nye forbrugere velkommen. Vi har et lille men velfungerende vandværk, med godt vand der ikke er tilsat nogle stoffer for at holde rent vand i hanerne.

Vores dygtige vandværkspasse Jørgen Gustave Pedersen holder godt øje med vandkvaliteten, der bliver taget alle de lovpligtige prøver og hvis der er noget der ikke stemmer, justere Jørgen ind og renser filtre og meget andet og der vil så igen blive taget prøver.  

Men skal kunne se prøverne her på vores hjemme side og det er mig som formand der skal sørge for dette, men jeg har desværre syg en periode og der er ikke sket så meget men jeg kan berolige med at der ikke har været noget i vejen med vores vand, det har hele tiden været af den fineste kvalitet.

Som mange nok har bemærket, har der holdt en bil med en dykker på siden, nej vi har ikke dykket i tanken. Vi har fået flyttet vores eltavle ud inden fra vandbehandlingsrummet, samtidig har vi fået delt tavlen op så der er en bygningsdel og en maskindel.

Dette er lovpligtigt at der er adskillelse mellem de to tavler. Vi er også i gang med at få opgraderet så vi fremadrettet får en computer nede på værket hvorfra vi kan indstille parametre så det ikke altid er nødvendigt og gå i behandlingsrummet, da det er vigtigt at begrænse ophold i dette rum. Det vil ligeledes blive nemmere at få hjælp til de udfordringer vi kan have da firmaet IQmatic vi arbejder sammen med, kan gå på en VPN og uden at skulle være fysisk på vandværket kan de overvåge værket fra centralt sted, dette betyder da også at Jørgen kan gøre det samme, det vil lettet hans arbejde med værket en del da han ikke hver gang der kommer en fejlmeddelse behøver køre på værket men kan rette fejlen direkte fra sin telefon eller computer.

Vi har i perioden også fået efterset vores rentvandstank og denne så fin ud, der var ikke noget og bemærke. Vi har fået lavet nogle utætheder, og skiftet nogle mandmålere på værket samt repareret filtre.

Der skal skiftes måle i hele vores forsyningsområde og vi forventer at de nye målere kommer til foråret, de er bestilt, men der er 10 måneders leveringstid. De målere er elektroniske og kan fjernaflæses, det er vi meget spændte på, vi glæder os, da det vil gøre måleraflæsning en hel del lettere.


Vi har på opfordring fået opsat en vandhane til vandrene, vi havde hørt at vi måske kunne få et tilskud fra kommunen og det har vi søgt og fået bevilliget, vi har sat en måler i brønden så vi kan holde øje med vandforbruget for det er noget vandværket selv skal betale.

Der har været så mange fine blomster på det bælte Chris såede i foråret og der har været blomster lige til vi fik sne, vi havde talt om og plante nogle buske deroppe, men da jeg har været syg, må vi vente med dette.

Dette var lidt om hvad der er sket på værket hen over sommeren og efteråret.

Nu vil jeg ønske alle en Rigtig glædelig jul.


MVH Bente, Formand for Udby og Omegns vandværkUdby 22. juni 2022


Nyt fra formanden

Nu nærmer vi os sommeren med hastige skridt det er en skøn tid vi er i nu, fuglene synger, træer og buske sætter frugt og der er liv alle steder. Jeg har været nede og se det fine bed Chris har lavet nede på vandværket grund, med alle de vilde blomster, det bliver så godt, tak for at du har overskud til at så og holde det fint så blomsterne kan komme op. Jeg gælder mig til og se når de blomstrer det bliver så godt. Jeg vil opfordre alle til lige og gå forbi og se det fine bed.

Nu mangler vi bare at få lavet vore vandhane ude foran vandværket så der er vand til alle dem vandre og lige skal have fyldt deres vandflaske op, når de kommer forbi. Det er sat i gang, men der er lidt leveringstid på hanen.

Vores plæneklipper klarer det perfekt og der ser fint ud inde ved selve vandværket og vores fine skur er også taget i brug vi skal blot have lagt nogle fliser, det kommer når der bliver tid i kalenderen efter ferien.

Vi har fået en ny udsugning sat op for den løsning vi havde blev ved med at gå i stykker, så nu håber at det bliver godt og vi ikke skal døje med dårlig lugt på værket. Vi har måtte udskyde flytning af tavle til efter sommerferien, da vi pumper rigtigt meget vand ud for tiden, fordi Borre og Råbylille Vandværker ikke selv kan levere vand til deres forbrugere.

Jeg vil lige slå et slag for vores sms-tjeneste man kan tilmelde sig, skulle der komme et vandnedbrud vil man da modtage en sms, så man kan se at der er vandbrud og evt. hvornår vi kan forvente at der kommer vand igen. Det står her på vores hjemmeside hvordan man tilmelder sig, og skulle være lige til. Og så må jeg jo også hellere se at få meldt mig til.  😊

Vi har et godt samarbejde med de øvrige vandværker her Østmøn men desværre har Borre og Råbylille Vandværk store udfordringer med at lever vand til deres forbrugere og vi bliver nødt til at hjælpe Hjertebjerg med at forsyne Keldby, dette er der ikke noget nyt i, for det plejer vi, der er bare flere forbrugere i sommerhusområdet end der plejer, og det kan mærkes her i Udby, vi kan godt klare det uden det giver os nogle udfordringer, men vi skal tænke os om. Derfor vand kun med vandkanden. Tak på forhånd.

Jørgen og Undertegnede har sammen med bestyrelsen for ØD (Østmøn drikkevand) brugt meget tid på, at udforme en løsning så vi kan få alle 6 vandværker med i vores nødforsynings linje, vi mangler Råbylille Vandværk, men vi er ved at være klar med en løsning som alle kan være tilfredse med, dette vil jeg bringe noget mere om efter ferien, når alle detaljer er kommet på plads.

Rigtig god sommer ønskes herfra.


Bente