Bestyrelse & Revision

BESTYRELSE & REVISION


Formand

Bente Petersen

Udbygade 3

Mobil: 22 73 86 66

Mail: olineholm@gmail.com


Kassere & Vandværkspasser

Jørgen G. Pedersen

Ullemarkvej 24

Tlf. 24 67 58 81


Bestyrelsmedlem

Charlotte Berg

Udbyvej 52

.


Bestyrelsmedlem

Kim Rasmussen

Udbygade 20

.


Bestyrelsmedlem

Anders Peter Gerner Jensen

.

.


Suppleant

Mona Nielsen

.

.


Generalforsamlings valgt revisor

Charlotte Rasmussen

Udbygade 20


Generalforsamlings valgt revisor suppleant

Heidi Pedersen

Ullemarkvej 34